Kapittel 1

1.1 Atomer

Utregning av grunnstoff-isotoper

X

Utregning av formelmasse (g/mol)

Grunnstoffsymboler må oppgis med stor forbokstav.

X


1.4 Kjemiske reaksjoner

Regning med mol, masse og stoffmengde -Oppgi 2, få den tredje

Prøv å skrive kjemisk formel

Stoffmengdekonsentrasjon


1.7 Kjemisk likevekt

Massevirkningsloven

(1) Sett inn kjemisk likning Skriv inn "0"hvis det bare et ett utgangsstoff/produkt. Ex: NaCl + 0 ⇌ Na+ + Cl-

+

+

(2) Sett inn det du har av info om likevektskonstant og konsentrasjonen til stoffene ved likevekt.


Kapittel 3

3.3 Løselighet og fellingsreaksjoner

Løselighetsprodukt

(1) Sett inn kjemisk likning Skriv inn "0"hvis det bare et ett utgangsstoff/produkt. Ex: NaCl + 0 ⇌ Na+ + Cl-

+

+

(2) Sett inn det du har av info om konsentrasjon ved likevekt